Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εδάφους, το οποίο μέσω της χρήσης μεθόδων και αισθητήρων ευφυούς γεωργίας θα βελτιστοποιεί τη διαδικασία της εδαφικής δειγματοληψίας και θα αυτοματοποιεί τη χαρτογράφηση των εδαφικών παραμέτρων παρέχοντας παράλληλα συμβουλές για τη βέλτιστη διαχείριση του αγρού.

Το SIMS θα συντελέσει στην αποδοχή από τους παραγωγούς καινοτόμων μεθόδων γεωργικών αισθητήρων και τεχνολογιών αιχμής, συντελώντας στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων αγροτικής παραγωγής που θα οδηγήσει στην γεωργία του μέλλοντος.

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο SIMS;
Μετάβαση στο περιεχόμενο