Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας EKETA

 In Ανακοινώσεις, Νέα

Το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας & Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) είναι ένα από τα πέντε ερευνητικά ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ). Η κύρια αποστολή του ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας που οδηγεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Το ινστιτούτο δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους ερευνητικούς άξονες:

• Ευφυή συστήματα στη γεωργία (agro-inteligence)
• Βιο-οικονομία και ενέργεια στη γεωργία
• Εργονομία και βιομηχανική έρευνα εφαρμοσμένη σε γεωργικά συστήματα

Κύριο μέλημα είναι ο τομέας των αγροτικών τεχνολογιών και, πιο συγκεκριμένα, θέματα σχετικά με την γεωργία ακριβείας, ευφυή συστήματα γεωργίας, αγρο-υλικοτεχνική υποστήριξη, αυτοματισμοί, τεχνολογίες πληροφορικής, Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης (Decision Support System), αισθητήρες, αγρο-ρομποτική, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείρισης υδάτινων και εδαφικών πόρων, εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, βελτιστοποίηση συστημάτων γεωργικής παραγωγής.

Περισσότερα: ibo.certh.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο