Ανάπτυξη του συστήματος SIMS – Που βρισκόμαστε

Μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκε, αρχικά, ανάλυση των διαθέσιμων τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας και αισθητήρων χαρτογράφησης εδαφικών παραμέτρων. Τα αποτελέσματα της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν για την [...]