Ανάπτυξη του συστήματος SIMS – Που βρισκόμαστε

Μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκε, αρχικά, ανάλυση των διαθέσιμων τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας και αισθητήρων χαρτογράφησης εδαφικών παραμέτρων. Τα αποτελέσματα της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν για την [...]

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας EKETA

Το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας & Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) είναι ένα από τα πέντε ερευνητικά ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ). Η κύρια αποστολή του ινστιτούτου [...]