Προστιθέμενη αξία επένδυσης

Μέσω της εκμετάλλευσης της επένδυσης από την Ergopartners Ο.Ε. αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών, των εσόδων και της δυναμικότητας της επιχείρησης.

Το SIMS όντας ένα δυναμικό εργαλείο για βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και λήψης αποφάσεων, θα προσθέσει κύρος και αξία στην επιχείρηση παρέχοντας την δυνατότητα διεθνούς αναγνώρισης, προβολής και ανάπτυξης. Σε επίπεδο αγρού, η χρήση των εργαλείων SIMS και η βελτιστοποίηση των εισροών θα αυξήσει το οικονομικό όφελος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σε επιστημονικό επίπεδο, το έργο για την ανάπτυξη του συστήματος και των εργαλείων, θα παράξει νέα γνώση η οποία θα λειτουργήσει ως πρόδρομος για την ανάπτυξη ακόμη πιο αυτοματοποιημένων και καινοτόμων συστημάτων με τη χρήση ρομποτικής. Συνεπώς η προστιθέμενη αξία της επένδυσης είναι πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη με πολλαπλά οφέλη τόσο οικονομικά όσο και επιστημονικά

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο SIMS;
Μετάβαση στο περιεχόμενο