Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας EKETA

Το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας & Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) είναι ένα από τα πέντε ερευνητικά ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ). Η κύρια αποστολή του ινστιτούτου [...]